Bli Kvalitetssäkrad Terapeut

Här kan du som är diplomerad terapeut i någon av våra godkända terapiformer samt fullvärdig medlem i förbundet ansöka om certifiering. Du ansöker genom att välja vilken terapiform som du vill bli certifierad i via länkarna nedan.

Provet är helt teoretiskt och sker online. Antalet frågor varierar mellan 80 och 100 beroende på prov. Samtliga prov är dessutom tidsbegränsade.

Efter ansökan behandlas den av förbundet som godkänner och ger dig tillgång till provet. Du måste själv boka en provvakt som intygar att du inte söker på nätet, använder böcker eller annan hjälp.

Certifieringsprovet är för närvarande gratis för dig som är medlem.

Välj och ansök här:

Om du är Diplomerad Massör eller har högre utbildning för människa – ansök här.

Om du är Diplomerad Terapeut inom någon annan av våra godkända terapiformer – ansök här.

Om du är Diplomerad Djurterapeut –ansök här.